kamp

Omladinski ljetni kamp AktivKULT 2015 ( 22-26. jula 2015.)

 

Organizator:  Udruženje KULT Gradačac

 

Lokacija:        Jezero VIDARA Gradačac

 

Kotizacija:    20 KM (obezbijeđen smještaj- šatori,hrana i edukativno-zabavni program)

 

Rok prijave:    Do 15. jula 2015. godine (Popunjenu prijavu poslati na e-mail: camp@kult-gradacac.org)

 

Omladinski kamp AktivKULT je povezan sa nizom okolnosti i sa potrebom za boljim i efikasnijim rješavanjem brojnih problema i potreba mladih kao i šireg društvenog, kulturnog, sportskog, edukativnog života mladih na području općine Gradačac ali i šire. Kamp za mlade će biti usmjeren na sticanje znanja o procesima pomirenja i izgradnji mira na kojem ćemo zajedno učiti o nenasilnoj komunikaciji, procesu pomirenja, nenasilnom rješavanju sukoba. Prepoznati nenasilje, toleranciju i dijalog kao sredstva za razvoj i očuvanje mira te ojačati aktivno učešće mladih ( kroz volonterizam i građanski aktivizam ) u zajednici bit će jedan od osnovnih zadataka.S tim u vezi ovaj projekat doprinijeti će i boljoj promociji volonterizma i građanskog aktivizma među mladima. Također će imati priliku da učestvuju u edukativno-kreativnim radionicama gdje će imati priliku za istinsku zabavu, a samim tim će steći nova iskustva i znanja koja će u svom daljnjem aktivizmu moći primjeniti.Okupljanjem drugih omladinskih organizacija i njihovim učešćem u kampu stvara se saradnja među omladinskim organizacijama,  postiže se razmjena iskustava i informacija.

 

Pozivamo Vas da nam se pridružite na ljetnom omladinskom kampu! Zagarantovan provod, i naravno, bogat kulturno-zabavni i edukativni program.

 

Uplate kotizacije se mogu izvršiti na licu mjesta po dolasku.

Napomena: Ponijeti sa sobom vreću za spavanje i jastuk

Projekat je podržan od strane: Općine Gradačac i projekta PRO Budućnost

Skini prijavu za AktivKULT-2015

 

OČEKUJEMO VAS!