Udruženje KULT Gradačac je nevladina organizacija osnovana 2004. godine koja radi na poticaju i razvoju omladinskog sektora. Udruženje zadovoljava društvene potrebe mladih kroz različite edukativne programe i kulturno-zabavno-sportske manifestacije u partnerstvu i saradnji sa lokalnim i međunarodnim organizacijama i lokalnim vlastima.

asdasd

Udruženje KULT Gradačac organizuje razne manifestacije koje imaju za cilj da mladi aktivnije učestvuju u svojoj lokalnoj zajednici. Osim toga kroz razne manifestacije i edukacije mladi svoje slobodno vrijeme provode na kvalitetniji način i dolaze do novih saznanja.

asd

    Udruženje KULT Gradačac se također  bavi i omladinskom politikom. Zahvaljujući našim inicijativama osnovana je Komisija za mlade pri općinskom vijeću Gradačac. Također članovi udruženja KULT Gradačac su učestvovali u izradi Strategije za mlade općine Gradačac kao i inicijativi za formiranje posebne budžetske stavke za mlade pri općinskom budžetu.